ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                  ΒΛΑΧΟΣ ΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

HIGH QUALITY CUSTOMS CLEARANCE AND FREIGHT FORWARDING SERVICES Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου το κομμάτι της Τελωνειακής διαδικασίας ,υπεύθυνα και αποτελεσματικά για εσάς, με ξεκάθαρες χρεώσεις. 

Στόχος μας είναι  η άμεση εξυπηρέτηση και η δημιουργία μιας αμοιβαίας σχέσης  εμπιστοσύνης  με τους πελάτες μας.


  

Αναλαμβάνουμε  κάθε είδους Τελωνειακή διαδικασία, όπως:


  • Εκτελωνισμός εισαγόμενων ή εξαγόμενων εμπορευμάτων
  • Εκτελωνισμός μικροδεμάτων (Courier)
  • Έκδοση EORI
  • Τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων
  • Ειδικά Καθεστώτα (Προσωρινή Εισαγωγή ή Εξαγωγή, Παθητική τελειοποίηση )
  • TIR CARNET
  • Έκδοση Πιστοποιητικών (Τ-2L, EUR.1, A-TR κλπ)
  • Μεταφορά - Διανομή -Ασφάλιση - Αποθήκευση εμπορευμάτων